Trevony's ethische luxe: een toewijding aan sociale verantwoording en ambachtelijke samenwerking

BijTrevony, Is onze toewijding aan het bevorderen van een omgeving die gebaseerd is op sociale verantwoording onwankelbaar. Deze toewijding overstijgt louter naleving en voegt ethische praktijken diep in ons operationele weefsel. Onze samenwerking met Italiaanse ambachtslieden en het vasthouden aan eerlijke arbeidspraktijken getuigen van dit ethos.

Partnerschappen met Italiaanse ambachtslieden

Ons diepe respect en onze bewondering voor ambachtslieden vormen de kern van Trevony's filosofie. We werken samen met bekwame Italiaanse ambachtslieden die generaties expertise inbrengen in elk stuk dat ze maken. Deze ambachtslieden zijn niet alleen ambachtslieden; ze zijn het hart en de ziel van ons merk en geven elk product een uniek verhaal en een ongeëvenaarde kwaliteit.

Eerlijke arbeidspraktijken

Trevony handhaaft vurig de principes van eerlijke arbeid. We zorgen voor een billijke beloning voor al onze partners en houden ons strikt aan de SA8000 Social Accountability-benchmarks. Deze wereldwijd erkende norm benadrukt het belang van eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden en de ethische behandeling van werknemers. Door ons aan te sluiten bij deze principes, garanderen we dat onze producten worden gemaakt in omgevingen die de rechten van elk individu dat bij het proces betrokken is, respecteren en respecteren.

Gecertificeerde hernieuwbare energie

Onze toewijding aanDuurzaamheidStrekt zich uit tot ons energieverbruik. Trevony maakt uitsluitend gebruik van gecertificeerde energie uit hernieuwbare bronnen, waardoor onze ecologische voetafdruk aanzienlijk wordt verkleind. Dit sluit niet alleen aan bij onze ethische waarden, maar versterkt ook onze toewijding aan het behoud van de planeet voor toekomstige generaties.

Continue verbetering

Trevony zet zich in voor continue verbetering. Samen met onze partners investeren we in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe technieken en materialen te verkennen die onze impact op het milieu verder minimaliseren. Deze vooruitstrevende aanpak zorgt ervoor dat we voorop blijven lopen op het gebied van duurzame luxe.

De Trevony-ervaring

Onze ethische praktijken zijn niet alleen beleid; ze zijn een integraal onderdeel van de Trevony-ervaring. Door ervoor te zorgen dat elk product met respect voor zowel mensen als de planeet wordt gemaakt, bieden we onze klanten niet alleen luxe artikelen, maar ook stukken die doordrenkt zijn met integriteit en zorg.


Bij Trevony is ethisch gedrag intrinsiek in onze activiteiten verweven. Onze partnerschappen met Italiaanse ambachtslieden, naleving van eerlijke arbeidspraktijken en toewijding aan duurzaam energiegebruik weerspiegelen onze toewijding aan sociale verantwoording. Wanneer u voor Trevony kiest, selecteert u niet alleen een luxeproduct, maar ondersteunt u ook een merk dat de hoogste ethische normen waardeert en hoog houdt.

Bezoek voor meer informatie over de ethische praktijken van Trevony en om onze collecties te verkennenwww.trevony.com.
×