WETTELIJK

SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Trevony. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Trevony. Trevony biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook de service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of Diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons restitutiebeleid:
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie:

HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe Diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en Diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen') gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die u naar ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in elk medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden. Dienst.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing, dat u hier kunt bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst en alle producten en Diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Trevony, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of producten die zijn aangeschaft met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enige verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om Trevony en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden. service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via support@trevony.com .

TREVONY
Email: support@trevony.com
Physical address: Trevony LLC, 8300 Greensboro Drive, L1 #271 , Tysons VA 22102, United States
Phone: 8322069909


PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: [26-12-2023]

Dit privacybeleid beschrijft hoe Trevony (de "Site", "wij", "ons" of "onze") uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u onze diensten bezoekt, gebruikt of een aankoop doet op trevony.com (de "Site") of op een andere manier met ons communiceren (gezamenlijk de "Diensten"). Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "u" en "uw" u als gebruiker van de Services, of u nu een klant, websitebezoeker of een andere persoon bent wiens informatie we hebben verzameld op grond van dit Privacybeleid.

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Door gebruik te maken van en toegang te krijgen tot een van de Services, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, gebruik of open dan geen enkele van de Services.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, onder meer om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of regelgevende redenen. We zullen het herziene privacybeleid op de site plaatsen, de datum "Laatst bijgewerkt" bijwerken en alle andere stappen ondernemen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
Om de Services te kunnen leveren, verzamelen wij persoonlijke informatie over u uit verschillende bronnen, zoals hieronder uiteengezet, en hebben wij deze de afgelopen 12 maanden ook verzameld. De informatie die we verzamelen en gebruiken, varieert afhankelijk van hoe u met ons communiceert.

Naast het specifieke gebruik dat hieronder wordt uiteengezet, kunnen we de informatie die we over u verzamelen gebruiken om met u te communiceren, de Services te leveren, te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, toepasselijke servicevoorwaarden af te dwingen en om de Services, onze rechten, en de rechten van onze gebruikers of anderen.

Welke persoonlijke informatie we verzamelen
De soorten persoonlijke informatie die we over u verkrijgen, zijn afhankelijk van hoe u met onze Site omgaat en onze Services gebruikt. Wanneer we de term ‘persoonlijke informatie’ gebruiken, bedoelen we informatie die u identificeert, betrekking heeft, beschrijft of met u in verband kan worden gebracht. In de volgende secties worden de categorieën en specifieke soorten persoonlijke gegevens beschreven die we verzamelen.

Informatie die we rechtstreeks van u verzamelen
Informatie die u rechtstreeks via onze Services aan ons verstrekt, kan het volgende omvatten:

 • Basiscontactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bestelinformatie, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsbevestiging, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Accountgegevens, waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvragen.
 • Winkelinformatie, inclusief de items die u bekijkt, in uw winkelwagentje plaatst of aan uw verlanglijstje toevoegt.
 • Informatie over klantenondersteuning, inclusief de informatie die u wilt opnemen in de communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u een bericht verzendt via de Services.

Voor sommige functies van de Diensten kan het nodig zijn dat u ons rechtstreeks bepaalde informatie over uzelf verstrekt. U kunt ervoor kiezen deze informatie niet te verstrekken, maar als u dit wel doet, kunt u deze functies mogelijk niet gebruiken of openen.

Informatie die we verzamelen via cookies
We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie over uw interactie met de Services ("Gebruiksgegevens"). Om dit te doen, kunnen we cookies, pixels en soortgelijke technologieën ("Cookies") gebruiken. Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten over hoe u onze Site en uw account bezoekt en gebruikt, inclusief apparaatinformatie, browserinformatie, informatie over uw netwerkverbinding, uw IP-adres en andere informatie over uw interactie met de Diensten.

Informatie die wij verkrijgen van derden
Ten slotte kunnen we informatie over u verkrijgen van derden, inclusief van verkopers en dienstverleners die namens ons informatie kunnen verzamelen, zoals:

 • Bedrijven die onze site en diensten ondersteunen.
 • Onze betalingsverwerkers, die betalingsgegevens verzamelen (bijvoorbeeld bankrekening-, creditcard- of debetkaartgegevens, factuuradres) om uw betaling te verwerken, uw bestellingen uit te voeren en u de door u gevraagde producten of diensten te leveren, teneinde ons contract uit te voeren met jou.
 • Wanneer u onze Site bezoekt, e-mails opent of erop klikt die wij u sturen, of interactie heeft met onze Diensten of advertenties, kunnen wij, of derde partijen waarmee wij samenwerken, automatisch bepaalde informatie verzamelen met behulp van online trackingtechnologieën zoals pixels, webbakens, softwareontwikkelaars kits, bibliotheken van derden en cookies.
Alle informatie die wij van derden verkrijgen, wordt behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die door derden aan ons wordt verstrekt en zijn niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijken van derden. Voor meer informatie, zie het onderstaande gedeelte, Websites en links van derden.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 • Het leveren van producten en diensten. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de Services te leveren om ons contract met u uit te voeren, inclusief om uw betalingen te verwerken, uw bestellingen uit te voeren, om u meldingen te sturen met betrekking tot uw account, aankopen, retourzendingen, ruilen of andere transacties, om om uw account aan te maken, te onderhouden en anderszins te beheren, om de verzending te regelen, eventuele retourzendingen en ruilingen te vergemakkelijken en om u in staat te stellen beoordelingen te plaatsen.
 • Marketing en reclame. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden, zoals het verzenden van marketing-, reclame- en promotionele communicatie per e-mail, sms of post, en om u advertenties voor producten of diensten te tonen. Dit kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens inhouden om de Diensten en advertenties op onze Site en andere websites beter af te stemmen.
 • Beveiliging en fraudepreventie. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om mogelijke frauduleuze, illegale of kwaadwillige activiteiten op te sporen, te onderzoeken of actie te ondernemen. Als u ervoor kiest om de Diensten te gebruiken en een account te registreren, bent u verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw accountgegevens. Wij raden u ten zeerste aan om uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere toegangsgegevens met niemand anders te delen. Als u denkt dat uw account is gehackt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
 • Met jou communiceren. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u klantenondersteuning te bieden en onze Services te verbeteren. Dit is in ons legitieme belang om op u te reageren, u effectieve diensten te verlenen en onze zakelijke relatie met u te onderhouden.
Koekjes

Zoals veel websites gebruiken wij cookies op onze site. Voor specifieke informatie over de cookies die we gebruiken met betrekking tot het ondersteunen van onze winkel met Shopify, zie hier. We gebruiken Cookies om onze Site en onze Services te ondersteunen en te verbeteren (inclusief om uw acties en voorkeuren te onthouden), om analyses uit te voeren en de gebruikersinteractie met de Services beter te begrijpen (in ons legitieme belang om de Services te beheren, verbeteren en optimaliseren). We kunnen ook derde partijen en dienstverleners toestaan cookies op onze site te gebruiken om de diensten, producten en advertenties op onze site en andere websites beter af te stemmen.

De meeste browsers accepteren cookies standaard automatisch, maar u kunt ervoor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen of te weigeren via uw browserinstellingen. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en ertoe kan leiden dat sommige Services, inclusief bepaalde functies en algemene functionaliteit, niet correct werken of niet langer beschikbaar zijn. Bovendien verhindert het blokkeren van cookies mogelijk niet volledig de manier waarop we informatie delen met derden, zoals onze advertentiepartners.

Hoe we persoonlijke informatie openbaar maken
In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken voor legitieme doeleinden die vallen onder dit Privacybeleid. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn:

 • Met leveranciers of andere derde partijen die namens ons diensten uitvoeren (bijvoorbeeld IT-beheer, betalingsverwerking, gegevensanalyse, klantenondersteuning, cloudopslag, uitvoering en verzending).
 • Met zakelijke en marketingpartners om diensten aan u te leveren en reclame voor u te maken. We gebruiken Shopify om gepersonaliseerde advertenties met diensten van derden te ondersteunen. Onze zakelijke en marketingpartners zullen uw gegevens gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.
 • Wanneer u ons opdracht geeft, ons verzoekt of anderszins toestemming geeft voor het openbaar maken van bepaalde informatie aan derden, bijvoorbeeld om u producten te sturen of via uw gebruik van sociale media-widgets of inlogintegraties, met uw toestemming.
 • Met onze dochterondernemingen of anderszins binnen onze bedrijfsgroep, in onze legitieme belangen om een succesvol bedrijf te runnen.
 • In verband met een zakelijke transactie zoals een fusie of faillissement, om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen (inclusief het reageren op dagvaardingen, huiszoekingsbevelen en soortgelijke verzoeken), om toepasselijke servicevoorwaarden af te dwingen en om de Services te beschermen of te verdedigen, onze rechten en de rechten van onze gebruikers of anderen.
We hebben de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie (aangeduid met *) over gebruikers openbaar gemaakt voor de hierboven uiteengezette doeleinden in 'Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken' en 'Hoe we persoonlijke gegevens openbaar maken' ":

Categorie Categorieën ontvangers
 • Identificatiegegevens zoals basiscontactgegevens en bepaalde bestel- en accountinformatie
 • Commerciële informatie zoals bestelinformatie, winkelinformatie en klantondersteuningsinformatie
 • Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, zoals gebruiksgegevens
 • Leveranciers en derde partijen die namens ons diensten verlenen (zoals internetproviders, betalingsverwerkers, fulfilmentpartners, klantenondersteuningspartners en aanbieders van gegevensanalyse)
 • Zakelijke en marketingpartners
 • Geassocieerden
Wij gebruiken of onthullen geen gevoelige persoonlijke informatie met als doel kenmerken over u af te leiden.

We hebben de afgelopen 12 maanden persoonlijke gegevens “verkocht” en “gedeeld” (zoals deze termen zijn gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) met het doel reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren, en wel als volgt.

Categorie persoonlijke informatie Categorieën ontvangers
Identificatiegegevens zoals basiscontactgegevens en bepaalde bestel- en accountinformatie Zakelijke en marketingpartners
Commerciële informatie zoals gegevens over gekochte producten of diensten en winkelinformatie Zakelijke en marketingpartners
Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit, zoals gebruiksgegevens Zakelijke en marketingpartners


Door gebruikers gegenereerde inhoud
Met de Services kunt u productrecensies en andere door gebruikers gegenereerde inhoud plaatsen. Als u ervoor kiest om door gebruikers gegenereerde inhoud in te dienen in een openbaar gedeelte van de Diensten, is deze inhoud openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Wij hebben geen controle over wie toegang heeft tot de informatie die u beschikbaar stelt aan anderen, en kunnen niet garanderen dat partijen die toegang hebben tot dergelijke informatie uw privacy zullen respecteren of veilig zullen houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of veiligheid van informatie die u openbaar beschikbaar maakt, of voor de nauwkeurigheid, het gebruik of misbruik van informatie die u openbaar maakt of ontvangt van derden.

Websites en links van derden
Onze site kan links bevatten naar websites of andere online platforms die door derden worden beheerd. Als u links volgt naar sites die niet door ons zijn gelieerd of beheerd, dient u hun privacy- en beveiligingsbeleid en andere algemene voorwaarden te lezen. Wij garanderen niet en zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of veiligheid van dergelijke sites, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze sites. Informatie die u verstrekt op openbare of semi-openbare locaties, inclusief informatie die u deelt op sociale netwerkplatforms van derden, kan ook zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten en/of gebruikers van die platforms van derden, zonder beperking met betrekking tot het gebruik ervan door ons of door een derde partij. Het opnemen van dergelijke links impliceert op zichzelf geen goedkeuring van de inhoud op dergelijke platforms of van hun eigenaren of exploitanten, behalve zoals vermeld op de Services.

Gegevens van kinderen
De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen. Als u de ouder of voogd bent van een kind dat ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens om te verzoeken dat deze worden verwijderd.

Vanaf de ingangsdatum van dit privacybeleid hebben we geen feitelijke kennis dat we persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar “delen” of “verkopen” (zoals deze termen zijn gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving).

Beveiliging en bewaring van uw gegevens

Houd er rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat we geen “perfecte beveiliging” kunnen garanderen. Bovendien is het mogelijk dat alle informatie die u naar ons verzendt, onderweg niet veilig is. Wij raden u aan geen onveilige kanalen te gebruiken om gevoelige of vertrouwelijke informatie aan ons te communiceren.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van verschillende factoren, zoals of we de gegevens nodig hebben om uw account te onderhouden, de Services te leveren, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of andere toepasselijke contracten en beleidsmaatregelen af te dwingen.

Uw rechten en keuzes
Afhankelijk van waar u woont, beschikt u mogelijk over enkele of alle van de onderstaande rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut, kunnen alleen onder bepaalde omstandigheden van toepassing zijn en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan door de wet.


 • Recht op toegang/weten. Mogelijk hebt u het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, inclusief details met betrekking tot de manieren waarop wij uw informatie gebruiken en delen.
 • Recht om te verwijderen. Mogelijk hebt u het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, verwijderen.
 • Recht op correctie. Mogelijk hebt u het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, corrigeren.
 • Recht van draagbaarheid. Onder bepaalde omstandigheden en met bepaalde uitzonderingen heeft u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en om te verzoeken dat wij deze aan een derde partij overdragen.
 • Recht om u af te melden voor verkoop, delen of gerichte advertenties. Mogelijk hebt u het recht om ons te instrueren uw persoonlijke gegevens niet te ‘verkopen’ of ‘delen’, of om u af te melden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die worden beschouwd als ‘gerichte reclame’, zoals gedefinieerd in de toepasselijke privacywetgeving. Houd er rekening mee dat als u onze Site bezoekt terwijl het Global Privacy Control opt-out-voorkeursignaal is ingeschakeld, dit, afhankelijk van waar u zich bevindt, wij dit automatisch zullen behandelen als een verzoek om u af te melden voor de "verkoop" of "delen" van informatie voor het apparaat en de browser die u gebruikt om de site te bezoeken.
 • Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken en/of af te melden. Mogelijk hebt u het recht ons te verzoeken ons gebruik en/of openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken tot datgene wat noodzakelijk is om de Diensten uit te voeren of de goederen te leveren die redelijkerwijs door een gemiddeld individu worden verwacht.
 • Intrekking van toestemming: Als we afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, heeft u mogelijk het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Bezwaar: U heeft mogelijk het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing als we weigeren uw verzoek te verwerken. U kunt dit doen door rechtstreeks op onze afwijzing te reageren.
 • Communicatievoorkeuren beheren: We kunnen u promotionele e-mails sturen, en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de ontvangst hiervan door gebruik te maken van de afmeldoptie die wordt weergegeven in onze e-mails aan u. Als u zich afmeldt, kunnen we u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals e-mails over uw account of bestellingen die u heeft geplaatst.

U kunt elk van deze rechten uitoefenen indien aangegeven op onze Site of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Wij zullen u niet discrimineren als u een van deze rechten uitoefent. Het is mogelijk dat we informatie van u moeten verzamelen om uw identiteit te verifiëren, zoals uw e-mailadres of accountgegevens, voordat we een inhoudelijk antwoord op het verzoek geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u een bevoegde agent aanwijzen die namens u verzoeken kan indienen om uw rechten uit te oefenen. Voordat we een dergelijk verzoek van een agent accepteren, vereisen we dat de agent bewijs levert dat u hem hebt gemachtigd om namens u op te treden, en het kan zijn dat u uw identiteit rechtstreeks bij ons moet verifiëren. Wij zullen tijdig op uw verzoek reageren, zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving.

We gebruiken de advertentiediensten van Shopify, zoals Shopify Audiences, om de advertenties die u op websites van derden ziet, te personaliseren. Om Shopify-verkopers die deze advertentieservices gebruiken te beperken in het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke services,visit https://privacy.shopify.com/en.

Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, heeft u, afhankelijk van waar u woont, mogelijk het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens, of om uw klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Internationale gebruikers
Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen, opslaan en verwerken buiten het land waarin u woont, inclusief de Verenigde Staten. Uw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt door personeel en externe dienstverleners en partners in deze landen.

Als we uw persoonlijke gegevens buiten Europa overdragen, zullen we vertrouwen op erkende overdrachtsmechanismen zoals de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, of gelijkwaardige contracten uitgegeven door de relevante bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, indien relevant, tenzij de gegevensoverdracht naar een land plaatsvindt. waarvan is vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau biedt.

Contact
Mocht u vragen hebben over onze privacypraktijken of dit privacybeleid, of als u een van de rechten wilt uitoefenen die voor u beschikbaar zijn, stuur ons dan een e-mail op support@trevony.com of neem contact met ons op via Trevony LLC, 8300 Greensboro Drive, L1 #271, Tysons VA 22102, Verenigde Staten.

In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Onze vertegenwoordiger in de EER en het VK is: Gillian Sarpong, 2 Belle Vue Road, Romford, RM5 3AY, VK.
×